ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Η δράση των κατοίκων απλώνονταν σε όλους τους τομείς και οι Γαρδικιώτες διακρίνονταν στις τέχνες,
τα γράμματα και γενικά σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και του εμπορίου.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το Γαρδίκι από το 1878 λειτουργούσε 3θέσιο δημοτικό σχολείο
ξεχωριστό τμήμα θηλέων με πολλές μαθήτριες (πράγμα πρωτοφανές για την εποχή εκείνη) και σχολαρχείο.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.